Έντυπη Έκδοση

Συμπεράσματα του Συνεδρίου

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο EPODE στηρίζεται στους τέσσερις βασικούς πυλώνες της μεθοδολογίας EPODE και στο πλαίσιο του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες συστάσεις για τη βελτιστοποίησή τους.

Η έρευνα των 4 συμμετεχόντων πανεπιστημίων περιελάμβανε την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για κάθε θέμα, καθώς και τη διεξαγωγή παραπάνω από 75 συνεντεύξεων.

Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες παρουσιάζονται παρακάτω, μαζί με τις κύριες τάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών ετών της έρευνας:

* Συμμετοχή των πολιτικών αντιπροσώπων (καθηγητής, S. De Henaw, Πανεπιστήμιο του Γκεντ, Βέλγιο): Η πολιτική δέσμευση σε τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητη για την επιτυχία της μεθοδολογίας EPODE. Οι πολιτικοί παίζουν σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό των τοπικών προβλημάτων και των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και στη διευκόλυνση της υλοποίησης βιώσιμων ενεργειών.

* Επιστημονική αξιολόγηση και διάδοση (καθηγητής J.C. Seidell, Πανεπιστήμιο του Αμστερνταμ, Ολλανδία): Η αξιολόγηση είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα του προγράμματος. Αποτελεσματικά εργαλεία αξιολόγησης που μπορούν να προσαρμοστούν σε όλα τα επίπεδα του προγράμματος μπορούν να καταδείξουν τον τρόπο με τον οποίο τα προγράμματα μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους. Η αξιολόγηση συνεπώς συμβάλλει στην ανάπτυξη των προγραμμάτων και στην αύξηση του επιπέδου αφοσίωσης σε αυτά.

* Μέθοδοι Κοινωνικού Μάρκετινγκ (καθηγητής L. Moreno, Πανεπιστήμιο της Σαραγόσας, Ισπανία): Οσον αφορά θέματα υγείας, το κοινωνικό μάρκετινγκ περιλαμβάνει τη χρήση των τεχνικών μάρκετινγκ με στόχο να συμβάλει στην αλλαγή συμπεριφοράς. Η έρευνα στο πλαίσιο του ΕΕΝ έδειξε ότι η στενή συνεργασία μεταξύ του εθνικού συντονιστή και τοπικών ομάδων, φορέων και πληθυσμών είναι το κλειδί της επιτυχίας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μακροπρόθεσμων ενεργειών.

* Συνεργασία ιδιωτικού-δημόσιου τομέα (καθηγήτρια Μ. Moreno, Πανεπιστήμιο της Λιλ ΙΙ, Γαλλία): Η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα μπορεί να προσφέρει ένα πλαίσιο διαλόγου εφόσον χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των προγραμμάτων με την πάροδο του χρόνου πρέπει οι συνεργασίες αυτές να γίνονται βάσει ξεκάθαρων κανόνων, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς των διαφορετικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καθώς και τα χαρακτηριστικά που τους διέπουν.

* Το πρόγραμμα ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας, Διατροφής και Αθλησης, του υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ. Εχει επίσης εξασφαλίσει τις αιγίδες των εξής οργανισμών: Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων, Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων - Τεχνολόγων Διατροφής, Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων - Διατροφολόγων, Ελληνικό Ιδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής, Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας, Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνων για Αγγειακά Νοσήματα.

Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου EPODE (EPODE European Network) είναι ο γαλλικός όμιλος PROTEINES.

Ιστοσελίδες του προγράμματος EPODE, Γαλλία: www.epode.fr, Ισπανία: www.thaoweb.com, Βέλγιο: www.viasano.be, Ελλάδα: www.paideiatrofi.gr , Ευρωπαϊκό Δίκτυο EPODE: www.epode-european-network.com

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος www.paideiatrofi.org

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Υγεία