Έντυπη Έκδοση

Προτάσεις Ρακιντζή για εξορθολογισμό

Επανασχεδιασμός του ΕΟΠΥΥ από μηδενική βάση, με αποσαφήνιση της ταυτότητας, των στόχων, των πολιτικών, των χρηματοδοτικών εργαλείων και των μεθόδων δράσης απαιτείται, σύμφωνα με τον κ.Λέανδρο Ρακιντζή. «Χωρίς δραστική και άμεση παρέμβαση», αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου, «είναι βέβαιο ότι ο Οργανισμός οδηγείται σε αδιέξοδο στο εγγύς μέλλον με καταστροφικές συνέπειες για την κοινωνία και την εθνική οικονομία».

Ειδικά για την αποσαφήνιση της ταυτότητας, απαιτείται λήψη άμεσης πολιτικής απόφασης για τον προσδιορισμό του ρόλου του Οργανισμού ως παρόχου-προμηθευτή υπηρεσιών Υγείας ή ως Εθνικού Ταμείου Ασφάλισης Υγείας (αγοραστή υπηρεσιών Υγείας), ώστε να επέλθει ορθολογική και αντικειμενική διαχείριση πόρων και υπηρεσιών.

Αναφορικά με τη νοσηλεία στο εξωτερικό, και μέχρι την εκ βάθρων αναμόρφωση του ΕΟΠΥΥ, το κλιμάκιο ελέγχου προτείνει μεταξύ άλλων:

1 Εκπόνηση ενιαίας διαδικασίας για κάθε στάδιο έγκρισης των νοσηλίων για όλους τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοση εγκριτικής απόφασης και την εκκαθάριση της δαπάνης.

2 Μέχρι σήμερα, για το μεγαλύτερο αριθμό υποθέσεων, οι ασφαλισμένοι ή οι οικείοι δεν έχουν κληθεί να υποβάλουν παραστατικά νοσηλείας και να επιστρέψουν τυχόν αδιάθετα ποσά. Προτείνεται ο ενδελεχής έλεγχος των περιπτώσεων αυτών και η επιστροφή των χρημάτων.

3 Καταγραφή των δυνατοτήτων εξειδικευμένης παροχής υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα, ώστε να καταρτιστούν συμβάσεις μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ιδιωτικών φορέων Υγείας, προκειμένου να εξαντλούνται οι δυνατότητες νοσηλείας στο εσωτερικό.

4 Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ώστε οι επιτροπές να είναι ενιαίες για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και να συγκροτούνται από τον πρόεδρο του Οργανισμού. Η σύνθεση της επιτροπής να προκύπτει με κλήρωση από μεγάλο αριθμό μελών, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά κατάχρησης εξουσίας από τους γιατρούς της επιτροπής.

5 Η έγκριση παραπομπής για νοσηλεία στο εξωτερικό θα πρέπει να δίνεται με φειδώ, αφού εξανληθούν όλες οι δυνατότητες νοσηλείας στο εσωτερικό και με αυστηρά κριτήρια τόσο ιατρικά (π.χ. εκτίμηση κινδύνου ζωής) όσο και κοινωνικά (π.χ. συνεκτίμηση εισοδήματος).

Δεδομένης της υποχρηματοδότησης του συστήματος, κάθε νοσηλεία στο εξωτερικό τείνει να αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας περίθλαψης στην Ελλάδα. Δημόσιο χρήμα «εξάγεται», ενώ θα μπορούσε να διατεθεί για την ανάπτυξη εγχώριων υποδομών.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Νοσοκομεία και υπηρεσίες υγείας
Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ)
Κύριο θέμα
Χρεώνουν αυθαίρετα τον ΕΟΠΥΥ με νοσήλια εξωτερικού